Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol wraz z ustanowieniem dla nich ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przechodu i przejazdu.

Data ogłoszenia
2020-03-18
Termin składania ofert
2020-04-10 00:00
Treść

Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol wraz z ustanowieniem dla nich ograniczonego prawa rzeczowego w  postaci służebności przechodu i przejazdu.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Wioletta Niczyporukdodano do BIP dnia 18-03-2020 11:54:16