Niepełnosprawni

Informacje dla niepełnosprawnych

INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych
środkach komunikowania się


Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się , która daje prawo osobom niesłyszącym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Terespol, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany, tel. 83 411 20 00, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres sekretariat@gminaterespol.pl
  • faxem na nr 83 411 20 09
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 83 411 20 00
  • drogą pocztową.