Komisja Rewizyjna

Komisja skarg, wniosków i petycji

Przewodniczący
Adam Sepczuk

 

Wiceprzewodniczący

Mirosław Kijuk

Członek

Janusz Semeniuk
Adam Moroz
Jan Krzyżanowski
Andrzej Jawtoszuk
Jolanta Gawryluk
Józef Śreniawski
Kazimierz Dyczkowski

Zadania
Rada gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu  rozpatrzenia  skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.
W skład komisji skarg, wniosków i petycji mogą być powołani tylko radni z wyjątkiem Przewodniczącego Rady  i Wiceprzewodniczącego.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg Wniosków określa Statut Gminy Terespol uchwalony przez Radę Gminy.

Szukaj dokumentów
od do