Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony, w tym do Spisu Podmiotów.
  2. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze rejestracji, logowania itp.


Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

Spis Podmiotów, dostępny jako pierwsza pozycja w menu po lewej stronie witryny,


Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów.
Zamieszczone na stronie dane podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść), czasem wytworzenia zasobu.

Szukaj dokumentów
od do